Başkaca Genel Haklar

8 Mart 1857‘den Bugüne Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Written by RizomDergi

8 Mart 1857’de, ABD’nin New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları, daha kısa çalışma saatleri ve eşit işe eşit ücret talebiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polis işçilere saldırdı. Patronlar ve polis işçileri fabrikaya kilitledi. Fabrikada çıkan yangında içeride kilitli olan 129 kadın işçi yanarak can verdi. İşçilerin cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Bu olaydan 53 yıl sonra, 1910 Ağustosunda, Danimarka’da, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı toplandı. Bu konferansta Alman işçi önderlerinden Clara Zetkin, 1857’deki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına, 8 Mart’ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi. Ve dünyanın her bir yanında tüm emekçi kadınlarca kutlanmaya başlandı.

1857’den bugüne Emekçi Kadınlar Gününün, kendi içeriği ve ruhundan koparılmak için çok çabalandı. Emekçi Kadınlar yerine Kadınlar Günü denildi. Ve emekçi karakterini ortadan kaldırarak yerine emekçi ve burjuva kadını aynı potada eriten, cinsiyetçi modellemeyi esas alan kadınlar gününe evirtilmek istendi. Böylece esas rengini burjuva kadınların verdiği, biçimsel ‘’aynı’’laşma talepleri, eşitlik olarak sunulmaya başlandı.

Kadın ve erkeğin arasındaki hiyerarşik, sömürücü, baskıcı ve otoriter ilişkiyi yeniden üreten ve düzenleyen, kapitalist düzen ve onu ayakta tutan siyasal rejimlerin rolü göz ardı edildi. Burjuva kadınlar, bu düzenin egemen güçlerinin bir parçasıdır ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizliğin yaratıcıları arasındadır. Bu gün, Emekçi Kadınların mücadele günüdür. Hayatın her alanında yaratan ve üreten, yeryüzünün yarısı ve diğer yarısının yaratıcı olan kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

“Kadın işçiler kadının özgürlüğünün ayrı değil, büyük sosyal sorunun bir parçası olduğundan tamamen emindirler. Bu sorunun bugünkü toplumda hiçbir zaman çözülemeyeceğinin, ancak toplumun köklü değişiminden sonra bunun mümkün olabileceğinin de bilincindedirler… Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla olacaktır. Sadece sosyalist toplumda, kadınların işçiler gibi haklarının tam sahibi olması mümkündür.”

Clara Zetkin

“Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına şaşıyoruz; kanatlarını kesiyoruz, sonra uçamıyor diye yakınıyoruz”

Simone De Beauvoir

Yazar Hakkında

RizomDergi