Yazar - Eren Öztürk

Fikir Genel

Mümkün

Kimi sözcüklerin gizilgüçleri vardır. Gizilgüç, henüz gerçekleştirilemeyeni ama gerçekleşebilecek...