Başkaca Genel Sanat

Toplumcu Gerçekçi Sanatta Kararlı Bir İsim: ”William Gropper”

Written by Burak Koray

William Gropper, en güçlü sosyal gerçekçi sanatçılardan biridir fakat ülkemizde yeteri kadar bilinmemektedir. O nedenle bu çalışmamızda Gropper’in kısa bir tanıtımını yapmayı amaçlıyoruz. Karikatürist, ressam, litograf ve duvar sanatçısı olan Gropper, 1897’de New York’un aşağı Doğu Yakasında yoksulluk içinde doğdu. Annesi terzi olarak çalıştı, kendi işinde defalarca tasvir edeceği bir meslekti bu. 14 yaşındaki Gropper okulunu bırakmak zorunda kaldı ve çalışma hayatına girdi, günde 12 saat çalıştı ve geceleri sanat dersleri aldı. Ashcan Okulu’ndan Robert Henri ve George Bellows’tan çok etkilendi. Birçok ana akımın yanı sıra sosyalist gazete ve dergilere de katkıda bulundu, yetişkin bir editoryal karikatürist  olarak çalıştı. Gropper, tarihi, resim, eskiz, taş baskı ve duvar resimleriyle belgelemek için dünyayı dolaştı. 1927’de Theodore Dreiser ve Sinclair Lewis ile Sovyetler Birliği’ni ziyaret etti. 1930’larda Avrupa’da faşizme karşı yükselen muhalefetin büyümesi için çabaladı. II. Dünya Savaşı’nda Avrupa’da yaşanan yıkımı ve kaosu gördü. Savaş sonrası Holokost’a dikkat çekti. 1948’de Barış için Dünya Entelektüelleri Kongresi’ne katıldı.

Gropper’ın hicivsel çalışmaları birçok kez yetkililerle başını belaya soktu.  1950’lerde Gropper, McCarthy komitesinde mahkum edildi.  Galeriler artık çalışmalarını sergilemeyi bıraktı bunu kötü tanıtım, gözdağı verme ve tehditler takip etti. Bu süre zarfında, 1953-56,  “Piecework” gibi “Caprichos” litograflar dizisini yarattı.

Caprichos’daki cesur, keskin kontrastlar ve ayrık figürler, McCarthyism’i üretebilecek bir toplum için öfkesini, hayal kırıklığını ve dehşetini yansıtıyordu. Bütün sıkıntılar onun sanat üretmesini asla durdurmadı, sayısız galeri çalışmasına devam etti ve ününü Amerika’nın en önemli sanatçılarından biri olarak tekrar kazanacaktı.

Youngstown Grevi, c. 1937

Gropper’in ününü kazanmasını sağlayan ve önemli çalışmaları arasında yer alan yukarıdaki Youngstown Grevi tablosu,  Youngstow Sheet and Tube Company’deki işçilerin 1936-37 yıllarındaki “Küçük Çelik” grevinden ilham alınarak yapıldı.  CIO’nun (Sanayi Örgütleri Kongresi) kurulmasına yol açan grevde, polisle emekçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.  Bu çatışma, grevcilerden ve ailelerinden iki kişinin ölümüne ve birçok yaralanmaya neden oldu.  Gropper grev sırasında Youngstown’u ziyaret ederek  The Nation’da bu olayı tasvir eden bir dizi eskiz ve makale yayınladı. Gropper ve zamanının diğer sosyal gerçekçileri, emeğin sömürülmesini ve yönetici sınıfın yalan vaatlerini anlatmak için çalışmalarında emek mücadelesini sıklıkla kullandılar.

 

”Kongre Haberleri: Üçüncü Gün, Delege”

 

”The Street”

 

“Haywagon”

 

“Hostages”

 

“Wedding Dance”

 

 

Kaynaklar:

1)About The Artist, www.gropper.com, Erişim: 05.03.2020

2)William Gropper 1897-1977, www.marxists.org, Erişim: 05.03.2020

3)William Gropper by Ray Zone, www.artscenecal.com/,Erişim:05.03.2020

Yazar Hakkında

Burak Koray